Makada

Súbežnou činnosťou je zabezpečovanie prostriedkov pre manipuláciu s tovaru, kotvenia bremien a stabilizačných prvkov pri preprave.

Spomedzi širokej škály produktov sa jedná hlavne o certifikované viazacie a závesné prostriedky, zdvíhacie prostriedky, stabilizačné a dištančné prvky, kotviace reťaze, úväzky, háky a iné.

Zabezpečujeme certifikované prostriedky výlučne nemeckého výrobcu s bohatou históriou, praxou a širokým spektrom produktov.

Viazacie a manipulačné prostriedky a technika

Viazacie a manipulačné prostriedky a technika

Našou súbežnou činnosťou je podpora manipulácie tovaru, kotvenia bremien a stabilizačných prvkov pri preprave.

Spomedzi širokej škály produktov sa jedná hlavne o certifikované viazacie a závesné prostriedky, zdvíhacie prostriedky, stabilizačné a dištančné prvky, kotviace reťaze, úväzky, háky a iné.

Zabezpečujeme certifikované prostriedky výlučne nemeckého výrobcu s bohatou históriou, praxou a širokým spektrom produktov.