Makada

Stolárska a
piliarska výroba

Naša spoločnosť sa orientuje na podporu drevospracujúceho priemyslu, hlavne sa jedná o podporu piliarskeho segmentu a celého segmentu poskytovateľov stolárskych produktov.    

Na základe požiadavky našich zákazníkov realizujeme dodávky širokého spektra rezných, frézovacích a iných špeciálnych obrábacích nástrojov.

Kompletné dodávky piliarskych nástrojov vrátane ich servisu a uceleného manažmentu vykonávame v zásade vždy s individuálnym prístupom. Servis, ostrenie a opravy sa vykonávajú na špičkových zariadeniach popredných svetových výrobcov.