Pre skvalitnenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. OK

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavne  postup a podmienky nakupovania, spôsob úhrady ceny tovaru, registrácie, doručenia tovaru ako aj prípadnú reklamáciu, či iné záležitosti súvisiace s nakupovaním v našom internetovom obchode. Predávajúcim je spoločnosť

 

makada, s.r.o. 

Piešť I č. 328, 962 12 Detva 

IČO: 52 434 770 

DIČ: 2121023058

IČ DPH: SK2121023058

zapísaná v Obchodnom registri  Okr. súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 36710/S.

 

tel. +421 903 412 357 

e-mail: makada@makada.sk (ďalej len predávajúci)


a taktiež práva a povinnosti našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu medzi makada, s.r.o.  ako predávajúcim a  kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.makada.sk.

Zákazníkom nášho internetového obchodu sa môže stať každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.makada.sk.

 

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa v určitom rozsahu práv a povinností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar doručený. Uvedenie mena takejto osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

 

OBJENÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

Ak ste našli tovar  o ktorý máte záujem, kliknutím na tlačidlo “pridať do košíka” ho presuniete do nákupného košíka. Následne môžete pohodlne pokračovať v nakupovaní alebo pristúpiť k záväznému objednaniu tovaru. Keď je Váš nákupný zoznam kompletný, kliknutím na ikonku košíka sa Vám zobrazí zoznam objednaných produktov. Pozorne si tento zoznam skontrolujte a v prípade potreby upravte. Pred záväzným objednaním je potrebné vyplniť povinné polia označené hviezdičkou. Ak ste právnická osoba a cenu tovaru si chcete uplatniť ako výdavok/náklad, vyplňte firemné fakturačné údaje. Ak si prajete, aby Vám bol tovar zaslaný na inú ako fakturačnú adresu, vyplňte polia pre inú adresu doručenia. Všetky vyplnené údaje si môžete uložiť pre účely opätovného nákupu a to jednoducho registráciou. Stačí si zvoliť svoje používateľské meno a heslo.


Po zvolení spôsobu platby a súhlase s obchodnými podmienkami môžete objednávku záväzne odoslať s povinnosťou platby.Po spracovaní Vašej objednávky Vám zašleme na Vami zadanú emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje najmä číslo objednávky, názov a tovar, údaj o cene tovaru a náklady za dopravu, spôsob platby, údaje o adrese doručenia a údaje o predávajúcom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že ste registrovaným zákazníkom bude Vaša objednávka zároveň archivovaná v sekcii “Môj účet”, do ktorej máte po prihlásení prístup len Vy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

 

CENY

Všetky ceny produktov uvedené na stránke sú konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru a cenu platby dobierkou. Platba je možná iba v EUR.

 

DODACIE LEHOTY

Tovar, ktorý máme skladom Vám odošleme do piatich pracovných dní od prijatia platby a pri voľbe platby dobierkou, do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota pre tovar, ktorý nie je skladom je stanovená individuálne.

Dodacia lehota má orientačný charakter a jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 72 hodín do 21 pracovných dní. V prípade že tovar označený ako “skladom” nemáme v príslušnej veľkosti, či prevedení, budeme Vás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a okamžite ako budeme mať bližšie informácie o dostupnosti tohto tovaru, zašleme Vám informáciu o predpokladanej dĺžke dodacej doby. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, prípadne Vám dodatočná lehota nevyhovuje, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

DORUČENIE TOVARU

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 

SPÔSOB PLATBY 

V našom internetovom obchode máte viaceré možnosti spôsobu platby:

- dobierka

- platba debetnou alebo kreditnou kartou (VISA, Master Card, Maestro)

- prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu makada@makada.sk.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

K uvedeným cenám tovaru bude pripočítané poštovné  2,90 €

Pri voľbe spôsobu platby dobierkou je pripočítaná cena za dobierku 1,40 €

Za balenie tovaru sa neplatia žiadne ďalšie poplatky.      

ZÁRUČNÁ DOBA

 Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

www.makada.sk  nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.)  prosíme nepreberajte!

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...)
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho buď emailom, telefonicky +421 903 412 357 Alebo písomne, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

Predávajúci sa zaväzuje po splnení všetkých náležitostí ktoré splní kupujúci pri vrátení tovaru:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za objednávku tovaru bez nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, ICH SPRACOVÁVANIE A OCHRANA 

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Spoločnosť  makada, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.makada.sk.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2019.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu  Kuboshop.sk  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci e-shopu Kuboshop.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formuláre.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Kuboshop.sk , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe  s výnimkou  spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru .
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@kuboshop.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa  zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1.) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

2.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,3.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

4.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5.) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

7.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,